Nové staršovstvo

V neděli 26. září bylo na sborovém shromáždění zvoleno nové staršovstvo.

Zvoleni byli (v abecedním pořadí):

Fialová P., Gregorová G., Juránková R., Šimek B., Šťastný J., Šťastný M., Trnka A., Trnka J., Váňa M., Uhlířová R.

V neděli 7.11. bylo nové staršovstvo pověřeno k službě konseniorem brněnského seniorátu Filipem Kellerem.

Napsat komentář