O sboru

Jsme křesťané z rodiny církví vzešlých z reformace. Sbor založili bezprostředně po vydání tolerančního patentu 1781 evangelíci z okolí, dříve tajní. Ačkoli jejich víra vzešla z české reformace, podle podmínek tolerančního patentu zvolili vyznání helvetské. Modlitebnu postavili během roku 1782, od té doby je nepřetržitě užívána. Vnitřní uspořádání je typické pro reformované modlitebny – stůl Páně uprostřed je obklopen ze tří stran lavicemi, hlavní vchod je uprostřed delší stěny.
Sbor má něco přes čtyři sta padesát členů, v neděli se nás na bohoslužbách schází mezi dvaceti a třiceti, o svátcích až dvojnásobek. Jednou měsíčně po bohoslužbách následuje posezení s občerstvením a rozhovory. Bohoslužby jsou v letním období v kostele, v zimním (od adventu do Velikonoc kromě svátků) ve sborovém sále na faře. Biblické hodiny konáme  v zimním období postupně na osmi místech, většinou v rodinách.
Veselský sbor tvoří řada obcí: Bohuňov, Dalečín, Hluboké, Janovičky, Karasín, Korouhvice, Polom, Písečné, Sulkovec, Ubušínek, Velké Janovice, Veselí, Vítochov a Ždánice. Zvlněná krajina nad Svratkou a Vírskou přehradou je typická pro Vysočinu a vhodná pro výlety a procházky. Chcete-li nás navštívit, a to bychom rádi, je možné domluvit prosté ubytování na faře.