Historie sboru

Tomáš Juren

Proč dnes hovořit o starém písmákovi? Bez Tomáše Jurena by veselský sbor, jehož výročí slavíme, nikdy nevznikl. Kdekdo umí říci: „mělo by se“, „chtělo by to“, ale kdo z nás je ochoten sám předstoupit před ostatní a vyznat: „V této loterii života vsázím vše, co mám a co umím na Boha, a půjdu budovat církev podle jeho Pravdy.“
Narodil se jako třetí z pěti dětí v evangelické rodině sedláka Pavla Jurena v Prosetíně dne 30. listopadu 1750. Výrazně jej ovlivnila osobnost Řehoře Jakubce, kantora, krejčího a „biskupa“ tajných evangelíků. Naučil se učit. Naučil se překonávat strach.
Dostal místo kantora v Sulkovci. 25. ledna 1774 měl v sulkoveckém kostele svatbu s Terezií Sumovou z Nedvězíčka. Svoji protestantskou víru však nechtěl a nemohl veřejně zcela zapřít ani v době pronásledování. Od místního kněze dostal výpověď. Nebyl uvězněn, mohl jít kamkoliv, ale neměl kam. V zoufalé situaci nalezli s manželkou v listopadu roku 1774 útočiště v opuštěné chalupě v Ubušínku. Zde se Juren věnoval krejčovskému řemeslu, hudbě, vázání i psaní vlastních knih a také výtvarné činnosti. Rovněž učil soukromě zdejší děti číst a psát. Tajně se vydával za souvěrci daleko do cizích zemí, do saského města Žitavy, do Uher. Přinášel knihy a nové zprávy pro společenství lidí, kterým nestačil jen „boj za denní chléb“. Udržoval jejich plamen svobody svědomí, posiloval svébytnost jejich evangelické kultury.
Hlavní období Jurenovy veřejné činnosti spadá do období vyhlášení Tolerančního patentu (na Moravě 27. října 1781), který v našich zemích znovu legalizoval protestantská vyznání. Tomáš Juren se stal laickým kazatelem, bohoslužby vedl ještě před vyhlášením patentu. Měl zásadní podíl na organizování veřejných přihlášek do církve, na ustavení nového sboru ve Veselí, na teologické orientaci sboru (sbor byl helvetský s důrazem na přihlédnutí k učení staré Jednoty bratrské), na postavení chrámu – toleranční modlitebny. První bohoslužby vykonal na místě posvěceném účelu veselské modlitebny a hřbitova dne 26. máje 1782, stál pod mohutnou třešní a nebeskou klenbou.

6. července téhož roku, na den památky Mistra Jana Husa, položili základní kámen. Chrám byl postaven za necelých pět měsíců. Výňatek z brožury “Duše má pak, ať se veselí v Hospodinu” vydané u příležitosti 230.výročí založení sboru lze v tištěné podobě zakoupit na adrese sboru.

Pristavba-veze-upraveno-pro-web

Faráři sboru

OdDoKazatelPoznámka
17811782Tomáš Jurenlaický kazatel
17831784Martin ELEKfarář
17851788 Aron STETTINIUSfarář
17881788Samuel Szalayfarář
17881792Daniel Mártonfarář
17921797Štěpán Vasarhelyifarář
17981809Antonín Štorchfarář
18101831Gedeon Šlachtafarář
18321840Josef Totůšek (starší)farář
18401843Josef Opočenskýfarář
18441847Jan Šolínfarář
18481858Karel Molnárfarář
18591868Josef Totůšek ml.farář
2. 2. 186831. 12. 1923Jindřich Bohumil Švandafarář
1. 8. 192914. 11. 1930Miroslav Růžičkavikář
15. 11. 193031. 8. 1939Miroslav Růžičkafarář
1. 10. 193928. 2. 1949Gustav Říčanfarář
1. 11. 194913. 7. 1951Miloslav Hájekvikář
14. 7. 195131. 7. 1965Miloslav Hájekfarář
1. 8. 196530. 9. 1986Lubomír Hánafarář
1. 2. 198931. 7. 1992Jan Junvikář
1. 8. 199230. 6. 1994Jan Kellervikář; od 1990 starosta města Jimramov
1. 7. 199430. 6. 2000Jan Plecháčekvikář/jáhen
1. 7. 200131. 8. 2007Jan Plecháčekfarář
1. 9. 200731. 8. 2008Jan Kellerfarář
1. 9. 200831. 8. 2018Martin Litomiskýjáhen
1. 6. 201931. 8. 2020Jan Kellerfarář
1. 9. 2020(31. 8. 2025)Tomáš Potočekfarář