K situaci na Ukrajině

Evangelická církev – z ústředí i prostřednictvím svých sborů – pomáhá těm, kdo potřebují pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Pomoc může být finanční (sbírka ve sboru anebo na konto Diakonie ČCE) – pomoci můžeme nabídkou dočasného ubytování pro případné uprchlíky (sbory i jednotliví členové církve).

Aktuální informace jsou na webu: www.e-cirkev.cz.

Jako křesťané věříme, že účinnou pomocí jsou nezastupitelně naše přímluvné modlitby.

Veselský sbor koná od neděle 6. března sbírku – dary lze odevzdat po bohoslužbách na faře – nebo po někom poslat – nebo poukázat na účet sboru: 9452603604/0600 (s poznámkou: Ukrajina).

Případné dotazy směrujte na faráře sboru T. Potočka (603745864).

Evangelický sbor ve Veselí pořádá

SBÍRKU NA POMOC UKRAJINĚ.

Peníze budou odeslány na

FOND SOCIÁLNÍ A CHARITATIVNÍ POMOCI

Českobratrské církve evangelické.

Z něj je poskytována pomoc lidem na Ukrajině – i těm, kdo hledají azyl v naší zemi.

Přispět můžete:

Darem při bohoslužbách na faře (k tomu účelu je připravena darovací listina) – nebo po někom ze sboru peníze poslat (na faru) – nebo poukázat na účet sboru: 9452603604/0600 (s poznámkou: Ukrajina).

Nové staršovstvo

V neděli 26. září bylo na sborovém shromáždění zvoleno nové staršovstvo.

Zvoleni byli (v abecedním pořadí):

Fialová P., Gregorová G., Juránková R., Šimek B., Šťastný J., Šťastný M., Trnka A., Trnka J., Váňa M., Uhlířová R.

V neděli 7.11. bylo nové staršovstvo pověřeno k službě konseniorem brněnského seniorátu Filipem Kellerem.